1988

(2 Μαρτίου) Έκδοση "Μικροσκοπικά ζώα και φυτά Ελληνικών Θαλασσών"

____________________________________________________________________

(6 Μαίου) Έκδοση "EUROPA 1988"

____________________________________________________________________

(6 Μαίου) Έκδοση "Ολυμπιακοί Αγώνες της Σεούλ"

____________________________________________________________________

(4 Ιουλίου) Έκδοση "Καταρράκτες"

____________________________________________________________________

(4 Ιουλίου) Έκδοση "Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ενώσεως Συνδικαλιστών"

____________________________________________________________________

(7 Οκτωβρίου) Έκδοση "75 χρόνια Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα και Απελευθέρωση της Ηπείρου και Μακεδονίας (1913-1988)"

____________________________________________________________________

(7 Οκτωβρίου) Έκδοση "Πρωτεύουσες Νομών (1η)"

____________________________________________________________________

(2 Δεκεμβρίου) Έκδοση "Χριστούγεννα 1988"

Δεν υπάρχουν σχόλια: