1900-1901


Έκδοση "Επισημάνσεις 1900"

Την περίοδο αυτή, χαρακτηρίζει η συνεχής υποτίμηση της δραχμής, που επέβαλλε την καταβολή τελών εξωτερικού σε αξία συναλλάγματος (χρυσή δραχμή), που οδήγησε στην κυκλοφορία γραμματοσήμων από τα αποθέματα εκδόσεων μεγάλης και μικρής κεφαλής του Ερμή, αλλά και Ολυμπιακών γραμματοσήμων, με επισήμανση(4) προκειμένου να μεταβληθεί η ονομαστική του αξία σε αξία μεταλλική (ΑΜ).
Αυτά χρησιμοποιήθηκαν σε επιστολές εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και σε επιταγές και δέματα. Εξ άλλου, μετά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων δεν υπήρχε η οικονομική άνεση για νέες εκδόσεις. Παραθέτω μερικά δείγματα αυτών των εκδόσεων με επισήμανση.

Μερικές από τις επισημάνσεις ΑΜ σε μικρές και μεγάλες καφαλές του Ερμή. Για παράδειγμα, η ονομαστική αξία των 40 λεπτών στο αριστερό γραμματόσημο δεν ισχύει και αντικαθίσταται με την επισήμανση των 25 λεπτών Α.Μ. (αξία μεταλλική)

Επισημάνσεις ΑΜ σε Ολυμπιακά γραμματόσημα

(4) επισήμανση = είναι η πρόσθετη εκτύπωση των γραμματοσήμων με νέες ενδείξεις μεταβάλλοντας την ονομαστική τους αξία, ή επισημαίνοντας περιόδους και γεγονότα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: