1912

Έκδοση "Λιθογραφική"

Η κήρυξη του Α' Βαλκανικού πολέμου τον Οκτώβριο του 1912 και η απελευθέρωση εδαφών σημαντικής έκτασης και πληθυσμού είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης κοινών γραμματοσήμων, ενώ παράλληλα λόγοι οικονομικης στενότητας σε πολεμική περίοδο επέβαλλαν την ταχεία, σε μεγάλες ποσότητες, αλλά και όσο το δυνατόν οικονομικότερη παραγωγή γραμματοσήμων εκ μέρους του αναδόχου οίκου "Αδελφοί Γεράσιμου Ασπιώτη".
Τη λύση έδωσε η προσφυγή σε εκτύπωση των εν ισχύϊ τύπων κοινών γραμματοσήμων με την ταχύτερη, ευκολότερη και οικονομικότερη "λιθογραφική" μέθοδο. Ουσιαστικά χωρίς αλλαγή σχεδίων και χρωματισμών έγινε επανεκτύπωση της χαλκογραφικής σειράς με τη λιθογραφική μέθοδο και προστέθηκαν δύο αξίες των 15 και 80 λεπτών.
Γραμματόσημα της σειράς αυτής, όπως και της προηγούμενης (χαλκογραφικής), επισημάνθηκαν διαδοχικά με επισημάνσεις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" αλλά και άλλες, όπως "ΛΗΜΝΟΣ", "Ε.Δ.", "Β. ΗΠΕΙΡΟΣ", "ΕΤ", "ΕΤ ΣΜΥΡΝΗ", "Διοίκησις Δυτικής Θράκης" και "Διοίκησις Θράκης".

Η λιθογραφική έκδοση δεν διαφέρει χρωματικά από τη χαλκογραφική,
παρά μόνο στη μέθοδο εκτύπωσης που είναι διακριτή με την αφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: