1917

Έκδοση "Προσωρινής Κυβέρνησης"

Η απάντηση της κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης στην επισήμανση "ΕΤ" ήρθε με την παραγγελία στο βρετανικό οίκο Perkins, Bacon & Co της χάραξης και εκτύπωσης σειράς γραμματοσήμων με την επιγραφή "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ". Τα γραμματόσημα της σειράς αυτής τυπώθηκαν με τη λιθογραφική μέθοδο και με διάτρηση γραμμική.

Η σειρά του Βενιζέλου "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ"
_____________________________________________________________________________________

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1916-1917:

  • Η διαφωνία του βασιλιά Κωνσταντίνου και του Βενιζέλου όσον αφορά την συμμετοχή ή όχι της Ελλάδας στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ έχει ως αποτέλεσμα μετά τη δημιουργία της κυβέρνησης Θεσσαλονίκης από τον Βενιζέλο τον αποκλεισμό της Αθήνας από τους συμμάχους και πολύνεκρες ταραχές.
  • Ξεσπά η μεγάλη πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, στις 18 Αυγούστου 1917 που ήταν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της πόλης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: