1966

Σημείωση : Από αυτή τη χρονιά, προστίθεται στα ελληνικά γραμματόσημα το "HELLAS" προκειμένου να διευκολύνει την ταυτότητα των γραμματοσήμων μας στο εξωτερικό.

(28 Φεβρουαρίου) Έκδοση "Έλληνες Ζωγράφοι"

Αναμνηστική έκδοση για τους Έλληνες ζωγράφους του 19ου αιώνα. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(30 Μαρτίου) Έκδοση "Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας"

Αναμνηστική έκδοση για τα 125 χρόνια της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(18 Απριλίου) Έκδοση "Κρητικής Επανάστασης"

Αναμνηστική έκδοση για τα 100 χρόνια της Κρητικής Επανάστασης. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(18 Απριλίου) Έκδοση "Διεθνών Οργανισμών"

Αναμνηστική έκδοση για τους Διεθνείς Οργανισμούς. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(26 Μαίου) Έκδοση "2.500 χρόνια Ελληνικού Θεάτρου"

Αναμνηστική έκδοση για τα 2.500 χρόνια Ελληνικού Θεάτρου. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(26 Μαίου) Έκδοση "Υπερατλαντικές Πτήσεις"

Αναμνηστική έκδοση για τις πρώτες υπερατλαντικές πτήσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(19 Σεπτεμβρίου) Έκδοση "ΕUROPA 1966"

Αναμνηστική έκδοση για την Ευρώπη. Σχέδιο των G. και Ι. Bonder και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(19 Σεπτεμβρίου) Έκδοση "Συνέδριο Καπνού"

Αναμνηστική έκδοση για το 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Καπνού στην Αθήνα 19-20 Σεπτεμβρίου. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(21 Νοεμβρίου) Έκδοση "Λαϊκής Τέχνης"

Τακτική έκδοση για την Ελληνική Λαϊκή Τέχνη. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(19 Δεκεμβρίου) Έκδοση "Γενέθλια Διαδόχου Αλεξίας"

Αναμνηστική έκδοση για τα Γενέθλια της Διαδόχου Αλεξίας. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.