1927-1928

(20 Οκτωβρίου) Έκδοση "Ναυαρίνο"

Αναμνηστική σειρά για τα 100 χρόνια από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου (8-20 Οκτωβρίου 1827). Η εκτύπωση έγινε με τη λιθογραφική μέθοδο από το εργοστάσιο Αφων Ασπιώτη.
Μετά την κυκλοφορία στην Πύλο περιορισμένου αριθμού αντιτύπων των κλάσεων 1,50 και 5 δραχμών με το πορτραίτο του Άγγλου ναυάρχου, διαπιστώθηκε λανθασμένη αναγραφή του ονόματος του ναυάρχου "Sir Codrington", αντί του ορθού "Sir Εdward Codrington". H αρχική πρόθεση των αρχών να καταστραφούν τα λανθασμένα γραμματόσημα και η ως εκ τούτου χωρίς λόγο δημιουργίας σπανιότητας για τους ολίγους αποφεύχθηκε και αυτά παρέμειναν σε κυκλοφορία με την επανεκτύπωση συνολικά 8.000.000 αντιτύπων τους μαζί με ισάριθμη ποσότητα εκτυπωμένων σωστών πενταδράχμων. Κυκλοφόρησε μέχρι τις 30.6.1929 όπου και αποσύρθηκε.

Η σειρά του Ναυαρίνου


Το 5δραχμο και η επανεκτύπωσή του δεξιά

Δεν υπάρχουν σχόλια: