1972

(17 Ιανουαρίου) Έκδοση "Μοναστήρια και Ναοί"

Ειδική έκδοση για τα Ελληνικά Μοναστήρια και Ναούς. Σχεδιασμός - προσαρμογή Π. Γράββαλος. Τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

______________________________________________________________________

(1 Μαρτίου) Έκδοση "Εθνικές Ενδυμασίες Α' μέρος"

Τακτική έκδοση με Ελληνικές Ενδυμασίες. Σχεδιασμός-προσαρμογή Π. Γράββαλος - Γ. Βελισσαρίδης. Τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

______________________________________________________________________

(21 Απριλίου) Έκδοση "5 χρόνια 21ης Απριλίου"

Αναμνηστική έκδοση για τα 5 χρόνια της 21ης Απριλίου. Σχεδιασμός-προσαρμογή Π. Γράββαλος - Γ. Βελισσαρίδης. Τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

________________________________________________________________________

(2 Μαίου)
Έκδοση "ΕUROPA 1972"

Αναμνηστική έκδοση Ευρώπης. Σχεδιασμός P. Huovinen. Τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

_______________________________________________________________________

(26 Maίου) Έκδοση "Ράλλυ Ακρόπολις"

Αναμνηστική έκδοση για την 20η επέτιο του Διεθνούς Ράλλυ Ακρόπολις. Σχεδιασμός Π. Γράββαλος. Τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

________________________________________________________________________

(26 Ιουνίου) Έκδοση "Ελληνική Μυθολογία" (Α' μέρος)

Ειδική έκδοση για την Ελληνική Μυθολογία. Σχεδιασμός καθηγητής Ι. Σβορώνος. Τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Σημ. Η σειρά αυτή εκδόθηκε με ενωμένες τις τέσσερις αξίες.
________________________________________________________________________

(28 Ιουλίου) Έκδοση "Ολυμπιακοί Αγώνες Μονάχου"

Αναμνηστική έκδοση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου. Σχεδιασμός-Προσαρμογή Π. Γράββαλος. Τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

________________________________________________________________________

(15 Νοεμβρίου) Έκδοση "Χριστούγεννα 1972"

Αναμνηστική έκδοση για τα Χριστούγεννα 1972. Σχεδιασμός - προσαρμογή Γ. Βελισσαρίδης. Τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.