1952

(14 Δεκεμβρίου) Έκδοση "Γενέθλια Παύλου"

Τακτική έκδοση για τα πεντηκοστά γενέθλια του βασιλιά Παύλου. Η σειρά σχεδιάστηκε από τον Δ. Γαλάνη, οι πλάκες χαράχτηκαν από τον οίκο Thomas De La Rue & Co. Ltd. και τυπώθηκε με τη χαρακτική μέθοδο από το τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ. Αποσύρθηκε στις 16.2.1958.

Η σειρά γενεθλίων του βασιλιά Παύλου
____________________________________________________________________

(29 Αυγούστου) Έκδοση "Γράμμος - Βίτσι"

Αεροπορική έκδοση για την τρίτη επέτειο της νίκης των Εθνικών Δυνάμεων στο Γράμμο και στο Βίτσι. Η σειρά σχεδιάστηκε από τον Δ. Γαλάνη, οι πλάκες χαράχτηκαν από τον οίκο Thomas De La Rue & Co. Ltd. και τυπώθηκε με τη χαρακτική μέθοδο από το τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ. Αποσύρθηκε στις 30.6.1953.

Η σειρά Γράμμος-Βίτσι

Δεν υπάρχουν σχόλια: