1967

(28 Φεβρουαρίου) Έκδοση "Έλληνες Γλύπτες"

Αναμνηστική έκδοση για τους Έλληνες γλύπτες του 19ου και 20 αιώνα. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(6 Απριλίου) Έκδοση "Αθλητικών Εκδηλώσεων 1967"

Αναμνηστική έκδοση για τις Αθλητικές Εκδηλώσεις 1967. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(2 Μαίου) Έκδοση "ΈUROPA 1967"

Αναμνηστική έκδοση για την Ευρώπη. Σχεδιάστηκε από τον O. Bonnevalla και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(26 Ιουνίου) Έκδοση "Ναυτική Εβδομάδα"

Αναμνηστική έκδοση για τη Ναυτική Εβδομάδα του 1967. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(26 Ιουνίου) Έκδοση "Διεθνές Έτος Τουρισμού"

Αναμνηστική έκδοση για το Διεθνές Έτος Τουρισμού. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(30 Αυγούστου) Έκδοση "21ης Απριλίου 1967"

Αναμνηστική έκδοση για τη 21η Απριλίου 1967. Σχεδιάστηκε και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(29 Νοεμβρίου) Έκδοση "Συνέδριο U.N.I.D.O."

Αναμνηστική έκδοση για το Πρώτο Διεθνές Συνέδριο U.N.I.D.O. (Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών). Σχεδιάστηκε και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(20 Δεκεμβρίου) Έκδοση "Παιδικού Σχεδίου"

Αναμνηστική έκδοση για το Παιδικό Σχέδιο. Σχεδιάστηκε από μαθητές ηλικίας 7 έως 12 χρονών και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1967 :

  • Με στρατιωτικό πραξικόπημα στις 21 Απριλίου 1967 εγκαθίσταται η δικτατορία των συνταγματαρχών με επικεφαλή τον συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο. Αστυνομοκρατία και άρση των πολιτικών ελευθεριών χαρακτηρίζει την περίοδο της δικτατορίας.