1963

(25 Απριλίου) Έκδοση "Κατά της Πείνας"

Αναμνηστική έκδοση κατά της παγκόσμιας Πείνας. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Η σειρά "κατά της πείνας"
____________________________________________________________________

(29 Ιουνίου) Έκδοση "Ελληνική Δυναστεία"

Αναμνηστική έκδοση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων της Ελληνικής Βασιλικής Δυναστείας. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε με τη χαλκογραφική μέθοδο στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Η σειρά της "Δυναστείας"
____________________________________________________________________

(5 Ιουλίου) Έκδοση "Αρχαία νομίσματα 2η"

Δεύτερη τακτική σειρά αρχαίων νομισμάτων (1959) με νέους χρωματισμούς. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Η σειρά Νομισμάτων Β'
____________________________________________________________________

(1η Αυγούστου) Έκδοση "Τζάμπορυ"

Αναμνηστική έκδοση για το Ενδέκατο Παγκόσμιο Τζάμπορυ Προσκοπισμού που έγινε στο Μαραθώνα Αττικής στις 29 Ιουλίου - 16 Αυγούστου. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Η σειρά Τζάμπορυ
____________________________________________________________________

(16 Σεπτεμβρίου) Έκδοση "ΕUROPA 1963"

Αναμνηστική έκδοση για την Ευρώπη. Το σχέδιο είναι του καθηγητή Α. Ηolm και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

H σειρά της Europa '63
____________________________________________________________________

(16 Σεπτεμβρίου) Έκδοση "Ερυθρός Σταυρός"

Αναμνηστική έκδοση για τα 100 χρόνια του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Η σειρά Ερυθρού Σταυρού
____________________________________________________________________

(5 Δεκεμβρίου) Έκδοση "Άγιο Όρος"

Αναμνηστική έκδοση για τα 1.000 χρόνια από την ίδρυση της μοναστικής κοινότητας του Αγίου Όρους. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Η σειρά Αγίου Όρους