1954

(15 Ιανουαρίου) Έκδοση "Αρχαία Τέχνη 1η"

Τακτική σειρά με παραστάσεις από την αρχαία ελληνκή τέχνη. Μετά από τις αλλεπάλληλες αισθητικά και ποιοτικά χαλκογραφικές εκδόσεις των αμέσως προηγούμενων ετών, η εκτύπωση της σειράς με τη λιθογραφική μέθοδο προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.
Η σειρά σχεδιάστηκε από τον Ι. Κεφαλληνό και τυπώθηκε με τη λιθογραφική μέθοδο από το τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ. Αποσύρθηκε στις 16.2.1958.

Η σειρά Τέχνης Α'
____________________________________________________________________

(15 Μαίου) Έκδοση "Ν.Α.Τ.Ο."

Αεροπορική έκδοση για την 5η επέτειο ίδρυσης του Ν.Α.Τ.Ο.
Η σειρά σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο (Τάσσος Αλεβίζος), οι πλάκες χάραξης έγιναν από τον οίκο Thomas De La Rue & Co. Ltd. και τυπώθηκε με τη χαλκογραφική μέθοδο από το τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ. Αποσύρθηκε στις 31.1.1955.

Η σειρά του Ν.Α.Τ.Ο.
____________________________________________________________________

Σημείωση : Από την έκδοση αυτή έγινε η νομισματική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα > 1.000 παλιές δραχμές = 1 νέα δραχμή, αφαιρέθηκαν τα τρία μηδενικά όπως λογόταν για απλοποίηση.
____________________________________________________________________

(22 Σεπτεμβρίου) Έκδοση "Ένωση Κύπρου"

Ιστορικό > Η έκδοση έγινε ταχύτατα για να συμπέσει η κυκλοφορία της με την ημέρα κατάθεσης προσφυγής της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη για το Κυπριακό ζήτημα. Η μεγάλη μαύρη κηλίδα στο κέντρο, είναι ένδειξη διαμαρτυρίας και αποδοκιμασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκτύπωση ενός κειμένου 708 λέξεων μικροφωτογραφημένο σε αυτή τη διάσταση αποτελεί τυπογραφικό επίτευγμα για την εποχή.

Αναμνηστική έκδοση με την ευκαιρία της προσφυγής της Ελλάδας στον Ο.Η.Ε. για το Κυπριακό. Η κλάση της 1,20 δρχ. κυκλοφόρησε με καθυστέρηση δύο ημερών (24.9.54). Η σειρά σχεδιάστηκε και τυπώθηκε στο Ίδρυμα Εκτυπώσεως Τραπέζης με τη λιθογραφική μέθοδο σε διχρωμία ανά κλάση. Η σειρά αποσύρθηκε τη 1.4.1955.

Η σειρά της Ένωσης Κύπρου ή "μουτζαλιά" κατά τους φιλοτελιστές.

Το γραμματόσημο με το ελληνικό κείμενο
(κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε το κείμενο)


Δεν υπάρχουν σχόλια: