1943

(1η Οκτωβρίου) Έκδοση "Προστασίας Παιδιού"

Πρόκειται για την πρώτη κοινή έκδοση που οι κλάσεις της συνδυάζουν βασικό + πρόσθετο τέλος. Το πρόσθετο τέλος προοριζόταν για το ταμείο του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (Π.Ι.Κ.Π.Α.). Η χρήση των γραμματοσήμων αυτών ήταν υποχρεωτική στην αλληλογραφία εσωτερικού και για διάστημα ενός μηνός μέχρι δηλαδή την 31.10.1943, ημερομηνία της άρσης κυκλοφορίας της σειράς. Εκτύπωση λιθογραφική από τον οίκο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Η έκδοση "Προστασίας Παιδιού"
_____________________________________________________________________________________

(15 Σεπτεμβρίου) Έκδοση επανεκτύπωσης "Ανέμων 2η"

Ανατύπωση τριών κλάσεων της 1ης σειράς των Ανέμων σε νέους χρωματισμούς συμπληρωμένη με τρία νέα γραμματόσημα. Επισήμως, αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία την 1.7.1944, είχαν όμως εξαντληθεί από το Μάϊο. Το αεροπορικό ταχυδρομείο λειτούργησε μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ στο μεταξύ, για την πληρωμή του αεροπορικού τέλους, είχε επιτραπεί η χρήση κοινών γραμματοσήμων. Εκτύπωση λιθογραφική από τον οίκο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Η σειρά επανεκτύπωσης των Ανέμων
____________________________________________________________________

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Ελληνική Κατοχή Β. Ηπείρου
(1940-1941)

Επίσημες Εκδόσεις

Η ανακατάληψη των εδαφών της Β. Ηπείρου κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940-41 προκάλεσε την ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας ταχυδομικών γραφείων στα νέα εδάφη.

(10 Δεκεμβρίου 1941)

Έκδοση επισήμανση Β. Ηπείρου "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ"


Μαύρη επισήμανση που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο σε κοινά, κοινωνικής πρόνοιας και εισπρακτέα γραμματόσημα. Επίσης επισημάνθηκαν και τα γραμματόσημα της σειράς της Ε.Ο.Ν κανονικά και αεροπορικά) με κόκκινη επισήμανση. Αποσύρθηκαν στις 15 Ιουνίου 1941.Οι επισημασμένες σειρές της Β. Ηπείρου

Φάκελλος με τις κοινές σειρές γραμματόσημα και με σφραγίδα
αναχώρησης "ΚΟΡΥΤΣΑ 26 ΙΙΙ 41". Στο πίσω μέρος φέρει
σφραγίδα άφιξης "ΑΘΗΝΑ 30 ΙΙΙ 41".

____________________________________________________________________

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ


Ανεπίσημες Εκδόσεις


Πρόκειται για την πρώτη εκ μέρους της αντιστασιακής οργάνωσης Στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα, προσπάθεια έκδοσης και κυκλοφορίας γραμματοσήμων στις ελεύθερες περιοχές της Ελλάδας, η οποία όμως δεν καρποφόρησε. Τα γραμματόσημα τυπώθηκαν από τον Ε.Δ.Ε.Σ. χωρίς οδόντωση και δεν κυκλοφόρησαν.

Η 1η σειρά του Ε.Δ.Ε.Σ.
____________________________________________________________________

(25 Φεβρουαρίου 1944) Σειρά του Ε.Α.Μ. (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο)

Έκδοση που αρχικά προοριζόταν για τις ταχυδρομικές ανάγκες της ελεύθερης Ελλάδας και την ταυτόχρονη οικονομική ενίσχυση του Ε.Α.Μ. Τα γραμματόσημα δεν χρησιμοποιήθηκαν, απλώς κάποια σφραγίστηκαν με τις διοικητικές σφραγίδες του Ε.Α.Μ.

____________________________________________________________________

(11 Ιουλίου 1944)
σειρά του Ε.Δ.Ε.Σ.

Δεύτερη, επίσης αποτυχημένη, προσπάθεια του Ε.Δ.Ε.Σ. για έκδοση γραμματοσήμου. Μετά από έφοδο των Γερμανών στο τυπογραφείο τα γραμματόσημα κατασχέθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους.

____________________________________________________________________

(23 Ιουλίου 1944)
σειρά του Ε.Δ.Ε.Σ.

Έκδοση για τα δύο χρόνια της ίδρυσης του Ε.Δ.Ε.Σ. Τα γραμματόσημα τυπώθηκαν με τη λιθογραφική μέθοδο, αλλά έμειναν αδιάθετα μέχρι το Νοέμβριο, οπότε κυκλοφόρησαν επισημασμένα.

____________________________________________________________________

(19 Σεπτεμβρίου 1944)
Σειρά "Επισήμανση Λευκάδας"

Έκδοση του Ε.Δ.Ε.Σ. με απόφαση της προσωρινής διοίκησης του νησιού. Επισημάνθηκαν τρείς κλάσεις Τοπίων Κατοχής με "Ε.Δ.Ε.Σ. Απελευθ. Λευκάδος 12.9.44" και νέα αξία 5.000.000 δραχμών. Στη πίσω όψη τα γραμματόσημα σφραγίστηκαν ανά τέσσερα ή δύο με τη σφραγίδα της Ε.Ο.Ε.Α. "Εθνικαί Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών ΕΔΕΣ Ε.Ο.Ε.".

____________________________________________________________________

(20 Σεπτεμβρίου 1944) Σειρά "Επισήμανση Λέσβου"

Έκδοση του Ε.Α.Μ. με απόφαση της προσωρινού νομάρχη Λέσβου. Πρόκειται για την επισήμανση "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΕΣΒΟΣ 10 Σεπτέμβρη 1944" και νέα αξία, 100.000, 200.000 και 400.000 δρχ. σε τρεις κλάσεις των Τοπίων Κατοχής 1944. Η επισήμανση έγινε σε φύλλα των 10 γραμματοσήμων.

____________________________________________________________________

(7 Οκτωβρίου 1944) Σειρά "Επισήμανση Αγρινίου"

Έκδοση του Ε.Α.Μ. στο Αγρίνιο με απόφαση του τότε προσωρινού Δημοτικού Συμβουλίου. Δύο τύποι επισημάνσεων "ΕΛΑΣ Αγρίνιο 14-ΙΧ-1944" και "Ε.Α. Αγρίνιο 14-ΙΧ-1944" καθώς και νέα αξία 5.000.000 δρχ. σε τρία γραμματόσημα Τοπίων Κατοχής 1944 και ένα με 10.000.000 δρχ. σε φύλλα των 20 γραμματοσήμων. Όλα τα γραμματόσημα ανά τέσσερα ή δύο φέρουν σφραγίδα ασφαλείας στην πίσω όψη "...ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ", τη σφραγίδα δηλαδή του Δήμου με το στέμμα του βασιλικού θυρεού και τη λέξη "ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ" να έχουν αφαιρεθεί.

____________________________________________________________________

(17 Οκτωβρίου 1944) Σειρά "Επισήμανση Πρέβεζας"

Έκδοση της οργάνωσης Ε.Ο.Ε.Α. (Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών) στην Πρέβεζα με απόφαση του προσωρινού τοπικού πολιτικού διοικητή. Δύο τύποι επισημάνσεων "Ε.Ο.Ε.Α. Πρέβεζα Σ]βριος 1944" και "Απελευθέρωσις Πρεβέζης Σ]βριος 1944" καθώς και νέα αξία των 5.000.000 δρχ. σε πέντε κλάσεις Τοπίων Κατοχής. Επισημάνθηκαν συνολικά 2.000 τεμάχια από κάθε κλάση.

____________________________________________________________________

(22 Ιανουαρίου 1944)
Σειρά "Επισήμανση Έβρου"

Έκδοση προσωρινού νομαρχιακού συμβουλίου του Έβρου. Επισημάνθηκαν 6 κλάσεις των Τοπίων Κατοχής και αξίες σε λέβα.

____________________________________________________________________

Γεγονότα 1943 :

  • 24 Φεβρουαρίου - Διήμερη γενική απεργία στην Αθήνα και τον Πειραιά λόγω της εξαγγελίας εφαρμογής από τους κατακτητές του μέτρου της πολιτικής επιστρατεύσεως. Βίαιες διαδηλώσεις και πυρπόληση του Υπουργείου Εργασίας. Επανάληψη των διαδηλώσεων στις 5-3-1943, με αποτέλεσμα τη ματαίωση του μέτρου.
  • 13 Δεκεμβρίου - Τραγωδία των Καλαβρύτων. Τα χιτλερικά στρατεύματα εκτελούν 1.048 κατοίκους και πυρπολούν πολλά χωριά της περιοχής. Μία ακόμη θυσία των τέκνων της Ελλάδας μας στο βωμό της Ελευθερίας. Οι Γερμανοί, μετά την καταστροφή των Καλαβρύτων, επανέρχονται στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, τη λεηλατούν και στη συνέχεια την παραδίδουν στις φλόγες.


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοί φίλοι,
Μήπως μπορεί κάποιος να δώσει μια εκτίμηση για την αξία της σειράς γραμματοσήμων του Ε.Α.Μ.;