1940


(27 Μαίου)
Έκδοση "Διαβαλκανικά Β"

Αναμνηστική έκδοση με κοινό σχέδιο των χωρών Ελλάδος, Γιουγκοσλαβίας, Ρουμανίας και Τουρκίας με την ευκαιρία της Βαλκανικής Οικονομικής Συνδιάσκεψης του Βελιγραδίου. Το σχέδιο ανήκει στον Ο. Περιβολαράκη και τυπώθηκαν με τη λιθογραφική μέθοδο στον οίκο Ασπιώτη ΕΛΚΑ. Αποσύρθηκαν στις 30.4.1941.

Η "Διαβαλκανική" σειρά

Φέκελλος με το Διαβαλκανικό 8δραχμο από Θεσσαλονίκη πρός Γερμανία.
Έχει σφραγιστεί με τη μαβιά στρογγυλή σφραγίδα Προστασίας
Ελέγχου Νομίσματος της Θεσσαλονίκης και αριστερά
επικολλημένη την ταινία λογοκρισίας των Γερμανών.
_____________________________________________________________________________________

(3 Αυγούστου) Έκδοση "Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας"

Αναμνηστική έκδοση για την Ε.Ο.Ν. με την ευκαιρία της 4ης επετείου του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου του Ιωάννη Μεταξά. Η σειρά συμπληρώθηκε με την αντίστοιχη αεροπορική. Τα είκοσι συνολικά γραμματόσημα είχαν ταχυδρομική ισχύ για τρεις μόνο ημέρες, μέχρι 5.8.40, παρέμειναν όμως στο ταχυδρομείο μέχρι 3.2.41, με σκοπό τη διάθεσή τους στους φιλοτελιστές σε πλήρεις μόνο σειρές. Τα σχέδια είναι του Μ. Καψοκέφαλου και τυπώθηκαν με τη λιθογραφική μέθοδο στον οίκο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Η σειρά της "Ε.Ο.Ν."

Η αεροπορική σειρά της "Ε.Ο.Ν."

Δεν υπάρχουν σχόλια: