1958

Σχόλιο : Δεν θα μπορούσα να προχωρήσω χωρίς να κάνω ένα σχόλιο για τον Τάσσο Αλεβίζο. Από την ημερομηνία αυτή, ο μεγάλος αυτός χαράκτης εγκαινιάζει μια νέα περίοδο για το Ελληνικό γραμματόσημο.
Για πρώτη φορά εισάγεται η μέθοδος πολυχρωμίας εκτύπωσης Offset, που ο Τάσσος εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο σχεδιάζοντας υπέροχες σειρές που φέρνουν το Ελληνικό γραμματόσημο στις πρώτες προτιμήσεις παγκοσμίως. Πρόσθεσε το φως και το χρώμα που έλειπε μέχρι τώρα από τα ελληνικά γραμματόσημα και έδωσε νέες φόρμες στις παραστάσεις, σε αντίθεση με τις κλασσικές, αυστηρές και μονόχρωμες φόρμες των προηγούμενων - καθόλου ευκαταφρόνητες κατά τα άλλα - σειρών επηρεασμένες από τη σχολή του Μονάχου.
Δεν θα γράψω τίποτα άλλο για τον Τάσσο Αλεβίζο, απλά παραθέτω λίγα από τα έργα του.

Μερικά έργα του Τάσσου

Ο Τάσσος Αλεβίζος με φόντο ένα έργο του
____________________________________________________________________

(30 Ιανουαρίου)
Έκδοση "Εμπορική Ναυτιλία"

Η σειρά, με το διεθνούς ενδιαφέροντος θέμα της είχε μεγάλη απήχηση στο φιλοτελικό κόσμο. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά της "New York Herald Tribune" στο φύλλο της 9.2.1958 έγραφε μεταξύ άλλων "...Τα έξη γραμματόσημα που εκδόθηκαν από την Ελλάδα για να τιμήσουν την Εμπορική Ναυτιλία της χώρας, είναι αναμφισβήτητα τα ελκυστικότερα γραμματόσημα της χώρας αυτής. Όχι μόνο το καθένα χωριστά δημιουργεί εξαιρετική εντύπωση, αλλά και σαν πλήρης σειρά καλύπτουν την ιστορία των θαλάσσιων μεταφορών από τον 5ο π.Χ. αιώνα μέχρι σήμερα."
Τέλος, στη βράβευση των 10 ωραιότερων γραμματοσήμων του κόσμου κατά το έτος 1958 περιλαμβάνεται το 5δραχμο της σειράς της Εμπορικής Ναυτιλίας.

Αναμνηστική/τιμητική έκδοση για την Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, που το 1958 η συνολική χωρητικότητα των πλοίων της αγγίζει το 11 εκατομμύρια τόννους. Η σειρά σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ με τη μέθοδο Offset. Η σειρά αποσύρθηκε στις 30.1.1959.

Η σειρά της Εμπορικής Ναυτιλίας
_____________________________________________________________________________________

(1η Ιουλίου) Έκδοση "Λιμένων"

Είναι η τελευταία αεροπορική σειρά με θέμα τα Ελληνικά Λιμάνια και με μεγάλες αξίες. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Η σειρά των Λιμένων
_____________________________________________________________________________________

(15 Σεπτεμβρίου)
Έκδοση "Προστασία της φύσεως"

Αναμνηστική έκδοση με την ευκαιρία του Διεθνούς Συνεδρίου για την προστασία της φύσης που διοργανώθηκε στην Αθήνα. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Η σειρά "φύσεως"
_____________________________________________________________________________________

(1958-1960) Έκδοση "Αρχαία τέχνη 3η"

Διαδοχικές επί τριετία ανατυπώσεις οκτώ κλάσεων της σειράς αρχαίας τέχνης (σχεδίων του 1954) σε νέους χρωματισμούς και αλλαγή ονομαστικών αξιών για την αντιμετώπιση ταχυδρομικών αναγκών.

Η σειρά Τέχνης 3η