1971

Σημ. Η χρονιά αυτή ήταν αφιερωμένη στα 150 χρόνια της Εθνικής Επαναστάσεως και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αφιέρωσαν πέντε εκδόσεις:

1. "Εκκλησία και Αγών"
2. "Κατά Θάλασσαν Αγών"
3. "Παιδεία και Αγών"
4. "Κατά ξηράν Αγών"
5. "Διοίκησις και Αγών"

(8 Φεβρουαρίου)
Έκδοση "Εκκλησία και Αγών"

Αναμνηστική έκδοση στα πλαίσια των 150 χρόνων Εθνικής Ανεξαρτησίας. Σχεδιασμός-προσαρμογή Γ. Βελισσαρίδη και Π. Γράββαλος. Τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

______________________________________________________________________

(15 Μαρτίου) Έκδοση "Κατά Θάλασσαν Αγών"

Αναμνηστική έκδοση στα πλαίσια των 150 χρόνων Εθνικής Ανεξαρτησίας. Σχεδιασμός-προσαρμογή Γ. Βελισσαρίδη και Π. Γράββαλος. Τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

______________________________________________________________________

(10 Απριλίου) Έκδοση "Αναβίωση Ολυμπιακών Αγώνων"

Αναμνηστική έκδοση για τα 75 χρόνια αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων 1896-1971. Σχεδιασμός-προσαρμογή Γ. Βελισσαρίδη και Π. Γράββαλος. Τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

________________________________________________________________________

(18 Μαίου) Έκδοση "ΕUROPA 1971"

Αναμνηστική έκδοση για την Ευρώπη. Σχεδιάστηκε από τον Μ. Η. Haflidason και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

_______________________________________________________________________

(21 Ιουνίου) Έκδοση "Παιδεία και Αγών"

Αναμνηστική έκδοση στα πλαίσια των 150 χρόνων Εθνικής Ανεξαρτησίας. Σχεδιασμός-προσαρμογή Γ. Βελισσαρίδη και Π. Γράββαλος. Τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

_______________________________________________________________________

(21 Σεπτεμβρίου) Έκδοση "Κατά ξηράν Αγών"

Αναμνηστική έκδοση στα πλαίσια των 150 χρόνων Εθνικής Ανεξαρτησίας. Σχεδιασμός-προσαρμογή Γ. Βελισσαρίδη και Π. Γράββαλος. Τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

________________________________________________________________________

(19 Οκτωβρίου) Έκδοση "Διοίκησις και Αγών"

Αναμνηστική έκδοση στα πλαίσια των 150 χρόνων Εθνικής Ανεξαρτησίας. Σχεδιασμός-προσαρμογή Γ. Βελισσαρίδη και Π. Γράββαλος. Τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.