1939


(21 Μαίου)
Έκδοση "Ενσωμάτωση Ιονίων Νήσων"

Αναμνηστική έκδοση στα πλαίσια του εορτασμού για τα 75 χρόνια (1864-1939) από την Ενσωμάτωση των Ιονίων Νήσων με την Ελλάδα. Τα χρώματα των κλάσεων των 20 δραχμών είναι αυτά των τριών γραμματοσήμων που κυκλοφόρησαν στα Ιόνια νησιά (1859). Χαλκογραφική εκτύπωση από τον οίκο Ασπιώτη ΕΛΚΑ και χάραξη πλακών Thomas De La Rue & Co. Ltd. Αποσύρθηκε στις 31.12.1939.

Η "Ιονική" σειρά

Τα γραμματόσημα του Ιονικού Κράτους (1859)
_____________________________________________________________________________________

(1η Οκτωβρίου) Έκδοση "Βαλκανικοί Αγώνες"

Αναμνηστική έκδοση για τους Δέκατους Βαλκανικούς Αγώνες Στίβου της Αθήνας. Τα γραμματόσημα σταμάτησαν να πωλούνται στις 31.10.1939, με ισχύ όμως για ταχυδρομική τους χρήση μέχρι την 1.3.1940. και μόνο από το κεντρικό ταχυδρομείο της Αθήνας. Εκτύπωση λιθογραφική από τον οίκο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Η σειρά των Βαλκανικών Αγώνων
____________________________________________________________________

Συστημένος (1) φάκελλος από Αθήνα στις 8.10.39 πρός
Spandau (Γερμανία) με πλήρη τη Βαλκανική σειρά
και ταινία ελέγχου συναλλάγματος (2)


Στην πίσω όψη διακρίνουμε τη σφραγίδα με τα αρχικά ΠΕΝ (3)
(Προστασία Εθνικού Νομίσματος) και τη σφραγίδα άφιξης (4)
στο Spandau στις 13.10.39

Δεν υπάρχουν σχόλια: