1968

(28 Φεβρουαρίου) Έκδοση "Aθλητικές Εκδηλώσεις 1968"

Αναμνηστική έκδοση για τις Aθλητικές Εκδηλώσεις 1968. Σχεδιάστηκε από τον Γ. Βελισσαρίδη και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(29 Μαρτίου) Έκδοση "EUROPA 1968"

Αναμνηστική έκδοση για την Ευρώπη 1968. Σχεδιάστηκε από τον H. Schwarzenbach και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(29 Μαρτίου) Έκδοση "F.I.A."

Αναμνηστική έκδοση για τη Διεθνή Συνέλευση Αυτοκινήτου F.I.A. To σχέδιο χορηγήθηκε από την Ε.Λ.Π.Α. και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(27 Απριλίου) Έκδοση "Πολεμικής Ιστορίας των Ελλήνων"

Αναμνηστική έκδοση για την Έκθεση Πολεμικής Ιστορίας των Ελλήνων. Σχεδιάστηκε και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(11 Ιουλίου) Έκδοση "Δωδεκανήσου"

Αναμνηστική έκδοση για τα 20 χρόνια Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Σχεδιάστηκε από τον Γ. Βελισσαρίδη & Π. Γράββαλο. Τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(11 Ιουλίου) Έκδοση "G.A.PA."

Αναμνηστική έκδοση για το Ελληνοαμερικάνικό Συνέδριο G.A.P.A. που διεξήχθη στην Αθήνα. Σχεδιάστηκε από τον Γ. Βελισσαρίδη και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

____________________________________________________________________

(11 Ιουλίου) Έκδοση "Κληρολαϊκής Συνέλευσης"

Αναμνηστική έκδοση για τη 19η Κληρολαϊκή Συνέλευση της Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής που διεξήχθη στην Αθήνα (20-17 Ιουλίου). Σχεδιάστηκε από τον Π. Γράββαλο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

_____________________________________________________________________

(8 Σεπτεμβρίου) Έκδοση "Καρδιολογικό Συνέδριο"

Αναμνηστική έκδοση για το 5ο Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο στην Αθήνα (8-14 Σεπτεμβρίου). Σχεδιάστηκε και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

_____________________________________________________________________

(25 Σεπτεμβρίου) Έκδοση "Ολυμπιακών Αγώνων Μεξικού"

Αναμνηστική έκδοση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού. Σχεδιάστηκε από τον Π. Γράββαλο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

_____________________________________________________________________

(8 Νοεμβρίου) Έκδοση "Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας"

Αναμνηστική έκδοση για την Ελληνική Βασιλική Αεροπορία (Ε.Β.Α.). Σχεδιάστηκε από τον Γ. Βελισσαρίδη και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

_____________________________________________________________________

(8 Νοεμβρίου) Έκδοση "Οργάνωσης Υγείας"

Αναμνηστική έκδοση για την 20η επέτειο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Σχεδιάστηκε από τον Γ. Βελισσαρίδη και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.