1947


(3 & 15 Απριλίου)
Έκδοση "Πένθιμη Γεωργίου Β' "

Αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων της σειράς του 1937, επισημασμένα με νέα αξία και μαύρο πλαίσιο, ενδεικτικό του πένθους για το βασιλιά Γεώργιο Β'. Η ημέρα του θανάτου του (1.4.1947) συνέπεσε με τη γιορτή για την παράδοση της Δωδεκανήσου στην Ελληνική Στρατιωτική Διοίκηση. Η αξία των 250 δραχμών κυκλοφόρησε στις 3.4.1947 ενώ οι άλλες δύο στις 15.4.1947. Η σειρά αποσύρθηκε στις 15.10.1947.

Η πένθιμη σειρά του Γεωργίου Β'
____________________________________________________________________

(1 Μαίου) Έκδοση "Νίκης"

Αναμνηστική σειρά για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η προετοιμασία της σειράς είχε ουσιαστικά αρχίσει από το καλοκαίρι του 1943, στο Κάϊρο.
Η μεγάλη καθυστέρηση που σημειώθηκε στην παράδοση της σειράς δεν εμπόδισε, τελικά, τη σύμπτωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας της κλάσης των 250 δραχμών με τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου του 1946. Η σειρά σχεδιάστηκε από τον οίκο Thomas De La Rue & Co. Ltd. και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. Αποσύρθηκε στις 15.12.1953.

Η σειρά της "Νίκης"
____________________________________________________________________

(1947-1951) Έκδοση "Ενσωμάτωση Δωδεκανήσου"

Μεγάλη τακτική σειρά με θέματα από τη Δωδεκάνησο και αφορμή το γεγονός της ενσωμάτωσής της στην Ελλάδα. Το πρώτο μέρος της σειράς κυκλοφόρησε στις 20.11.1947, ημέρα γιορτής της ενσωμάτωσης. Η έκδοση αυτή, που σταδιακά αντικατέστησε τις "Αλυσίδες", όταν κυκλοφόρησε, αριθμούσε οκτώ κλάσεις, όταν όμως ολοκληρώθηκε, είχε φτάσει τις είκοσι τρεις! Διαρκείς ήταν επίσης οι ανατυπώσεις των μικροτέρων κλάσεων, οι τελευταίες των οποίων έγιναν το 1953. Η σειρά τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ και αποσύρθηκε στις 16.2.1958.

Η μεγάλη τακτική σειρά της "Δωδεκανήσου"
____________________________________________________________________

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1947 :

  • Το ατμόπλοιο Χειμάρρα βυθίζεται στον Ευβοϊκό. Σώθηκαν 221, χάθηκαν 391. Η μεγαλύτερη ναυτική τραγωδία των ελληνικών θαλασσών.
  • Υπογράφεται η Συνθήκη Παρισίων, με την οποία παραχωρήθηκε στην Ελλάδα η Δωδεκάνησος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: