1913

(Απρίλιος) Έκδοση "Εκστρατεία 1912"

Οι εκδόσεις με την επισήμανση "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ" που προορίζονταν για χρήση στα απελευθερούμενα κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων εδάφη, είχε ευθύς εξ αρχής, προσωρινό χαρακτήρα αφού το διάταγμα της έκδοσης μιλούσε για χρήση "...μέχρι της εκδόσεως νέου τύπου ενσήμου (γραμματοσήμου)".
Η περιγραφή αυτού του "νέου τύπου ενσήμου" με την εικόνα του Σταυρού του οράματος του Μ. Κωνσταντίνου και την επιγραφή "ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ", έγινε για πρώτη φορά γνωστή, όταν με το διατάγμα της 26.11.1912, αναγγέλλεται η έκδοση νέου τύπου βραχέων επιστολών και δελταρίων, προοριζόμενων να αντικαταστήσουν αυτά με την επισήμανση "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ".
Το παραπάνω ένσημο, μαζί με ένα δεύτερο, αυτό με τον "αίσιον αετόν του Διός", απεικονίζουν τα γραμματόσημα που εκδόθηκαν με το διάταγμα της 16.4.1912. Πρόκειται για την έκδοση που έμεινε γνωστή ως σειρά της "Εκστρατείας". Η διάτρηση είναι ζιγκ-ζαγκ και οι 17 αξίες που την απαρτίζουν ξεκινούν από το 1 λεπτό μέχρι και τις 25 δραχμές.

Η σειρά της "Εκστρατείας", μια από τις πιο δύσκολες ελληνικές σειρές στην ανεύρεσή τους σε άρτια κατάσταση οδόντωσης, αλλά και των δύο τελευταίων κλάσεων των 10 και 25 δραχμών.
_____________________________________________________________________________________

(15 Νοεμβρίου) 'Εκδοση "Σούδα"

Έκδοση της Γενικής Διοίκησης Κρήτης (Διάταγμα 20.6.1913) με τη σύμφωνη γνώμη των Αθηνών. Εκδόθηκε σε ανάμνηση των γεγονότων που σημάδεψαν την Κρήτη την άνοιξη του 1913 με επίκεντρο τη νησίδα Σούδα, δηλαδή την απομάκρυνση από τη νησίδα της μεταλλικής τουρκικής σημαίας, τελευταίου επί της Κρήτης συμβόλου της Οθωμανικής αυτοκρατορίας (1η Φεβρουαρίου 1913), την ανακαίνιση του εκεί ημιερειπωμένου ναϊσκου και αφιέρωσή του στον Άγιο Γεώργιο στη μνήμη του δολοφονηθέντος βασιλέως Γεωργίου και την εκεί ανύψωση της ελληνικής σημαίας την 1η Μαϊου 1913.
Τυπώθηκε στον οίκο Bradbury, Wilkinson & Co του Λονδίνου, με τη χαλκογραφική μέθοδο και με οδόντωση γραμμική(6). Κυκλοφόρησε για ένα χρόνο και μόνο στην Κρήτη.

To γραμματόσημο της Σούδας (κλικ για μεγέθυνση)
____________________________________________________________________

(6) Οδόντωση γραμμική = Η γνωστή μέχρι και σήμερα διάτρηση των γραμματοσήμων.
____________________________________________________________________

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1913 :

  • Ο Ελληνικός Στόλος, υπό τον Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη, που επιβαίνει στο θωρηκτό "Αβέρωφ", καταναυμαχεί το Τούρκικο, κοντά στη Λήμνο, σταθεροποιώντας την κυριαρχία του στο Αιγαίο.
  • Ο Ελληνικός στρατός απελευθερώνει τα Ιωάννινα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: