1932

Έκδοση "Επισημάνσεις"

Επισήμανση κόκκινη με νέα αξία σε γραμματόσημα εκδόσεων "Φαβιέρου" και "Ναυαρίνου" για την κάλυψη συνήθων ταχυδρομικών αναγκών εσωτερικού (1,50 και 2 δρχ) και εξωτερικού 4 δραχμών. Η επισήμανση πραγματοποιήθηκε με τη λιθογραφική μέθοδο στο Εθνικό Τυπογραφείο Αθηνών.

Η "επισημασμένη" σειρά
_____________________________________________________________________________________

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1932 :

  • Αποφασίζεται η καθιέρωση της θερινής ώρας στην Ελλάδα

Δεν υπάρχουν σχόλια: