1961

(18 Ιανουαρίου) Έκδοση "Διάδοχος Ολυμπιονίκης"

Αναμνηστική έκδοση για τη νίκη του διαδόχου Κωνσταντίνου στην ιστιοπλοία κατά τους Ολυμπακούς Αγώνες της Ρώμης. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Το γραμματόσημο του Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνου
____________________________________________________________________

(15 Φεβρουαρίου) Έκδοση "Τουριστική"

Τακτική έκδοση για τον ελληνικό Τουρισμό. Η σειρά σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε με τη χαρακτική μέθοδο στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Η "Τουριστική" σειρά
____________________________________________________________________

(30 Ιουνίου) Έκδοση "Μινωϊκής τέχνης"

Αναμνηστική έκδοση για τη Μινωϊκή τέχνη. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε με τη μέθοδο offset και πολυχρωμία στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

H Mινωϊκή σειρά
_____________________________________________________________________________________

(31 Ιουλίου) Έκδοση "Εγκαίνια Δημόκριτου"

Αναμνηστική έκδοση για τα εγκαίνια στην Αθήνα του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών "Δημόκριτος". Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο σε διχρωμία και τυπώθηκε με τη μέθοδο offset στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

H σειρά του "Δημόκριτου"
____________________________________________________________________

(18 Σεπτεμβρίου) Έκδοση "EUROPA 1961"

Αναμνηστική έκδοση Europa. Σχέδιο για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες του Th. Kurpershoek, τυπώθηκε με τη μέθοδο offset στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Η σειρά Europa '61 της Ελλάδος

Κοινό σχέδιο για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες
_____________________________________________________________________________________

(22 Σεπτεμβρίου) Έκδοση "Νικηφόρος Φωκάς"

Αναμνηστική έκδοση για τα 1000 χρόνια της απελευθέρωσης της Κρήτης από τους Σαρακινούς. Στο γραμματόσημμο απεικονίζεται ο Νικηφόρος Φωκάς. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ με τη μέθοδο offset.

Το γραμματόσημο του Ν. Φωκά
_____________________________________________________________________________________

(20 Δεκεμβρίου) Έκδοση "100ετηρίδα Ελλ. Γραμματοσήμου"

Αναμνηστική σειρά για τα 100 χρόνια από την έκδοση του πρώτου ελληνικού γραμματοσήμου. Η προσαρμογή και η σχεδίαση έγινε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Η σειρά 100ετηρίδος του ελληνικού γραμματοσήμου