1916

κλικ στο κείμενο για μεγέθυνση
(απόσπασμα από κατάλογο HELLAS)

_____________________________________________________________________________________

Έκδοση "Επισήμανση Ε.Τ."

Η διαίρεση της ελληνικής επικράτειας είχε ανάμεσα στα άλλα και τις επιπτώσεις της στην όλη λειτουργία της κρατικής μηχανής και κατά συνέπεια και στην ταχυδρομική υπηρεσία. Η κυβέρνηση των Αθηνών, για να αποτρέψει τη χρησιμοποίηση από την κυβέρνηση Βενιζέλου των εν κυκλοφορία γραμματοσήμων, προχώρησε σε επισήμανσή τους με σύμπλεγμα των αρχικών "ΕΤ" (Ελληνικά Ταχυδρομεία) και παράστασης στέμματος.
Επισημάνθηκαν τα γραμματόσημα των εκδόσεων "Χαλκογραφική" και Λιθογραφική".

Η σειρά με την επισήμανση "ΕΤ" με μαύρη και κόκκινη μελάνη,
ανάλογως της απόχρωσης του γραμματοσήμου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: