1962

(14 Απριλίου) Έκδοση "Εξηλεκτρισμός"

Αναμνηστική έκδοση για τον εξηλεκτρισμό της χώρας. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Η σειρά εξηλεκτρισμού
____________________________________________________________________

(13 Μαίου) Έκδοση "Ν.Α.Τ.Ο"

Αναμνηστική έκδοση για τη Σύνοδο Υπουργών χωρών μελών του Ν.Α.Τ.Ο. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Η σειρά Ν.Α.Τ.Ο.
____________________________________________________________________

(17 Σεπτεμβρίου) Έκδοση "EUROPA 1962"

Αναμνηστική έκδοση για την Ευρώπη. Σχεδιάστηκε από τον L. Weyer και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Η σειρά ΕUROPA '62
____________________________________________________________________

(30 Οκτωβρίου) Έκδοση "Ο.Γ.Α"

Αναμνηστική έκδοση για τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

H σειρά του Ο.Γ.Α.