1937


(24 Ιανουαρίου)
Έκδοση "Γεώργιος Β΄"

Η τακτική αυτή σειρά αποτελεί προοίμιο της νέας μεγάλης τακτικής σειράς (της Ιστορικής) που κυκλοφόρησε λίγους μήνες αργότερα. Η εσπευσμένη άκδοση του γραμματοσήμου με το πορτραίτο του Γεωργίου Β΄στις βασικές, μεταξύ άλλων, κλάσεων τέλους επιστολής εσωτερικού (των 3 δρχ.) και εξωτερικού (των 8 δρχ.) είχε προγραμματιστεί από τους πρώτους μήνες της δικτατορίας του Ι. Μεταξά, σε μία προσπάθεια επίδειξης ομαλής συνύπαρξης του καθεστώτος του με το παλάτι. Η έκδοση είναι με τη χαλκογραφική μέθοδο από τον οίκο Thomas De La Rue & Co. Ltd. και αποσύρθηκε στις 20.6.1941.

Η τακτική σειρά "Γεωργίου Β΄"
____________________________________________________________________

(3 Αυγούστου '37 & 1η Μαρτίου '38) Επανέκδοση "Μυθολογικής"

Επανέκδοση, σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, πέντε κλάσεων της"Μυθολογικής" του 1935 λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων. Η κλάση των 10 δραχμών ανατυπώθηκε (1η Μαρτίου '38) σε διαφορετικό χρώμα, ενώ οι οιπόλοιπες διαφέρουν με τις προηγούμενες στις διαστάσεις και την ποιότητα του χαρτιού.

Η ανατύπωση της "Μυθολογικής" σειράς
____________________________________________________________________

(1η Νοεμβρίου) Έκδοση "Ιστορική"

Δεύτερο μέρος της νέας μεγάλης τακτικής σειράς που αντικατέστησε τις αλεπάλληλες εκδόσεις των "Τοπίων". Το πρώτο μέρος αποτελεί τη σειρά του Γεωργίου Β' που είχε προηγηθεί. Απεικονίζονται κατά χρονολογική σειρά θέματα από την "εξέλιξη του Ελληνικού Πολιτισμού", όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο. Η κλάση των 10 λεπτών κυκλοφόρησε σε δύο τύπους λόγω λανθασμένης αρχικά επιγραφής της εικόνας.
Η εκτύπωση περιλαμβάνει χαλκογραφική και λιθογραφική μέθοδο. Οι πλάκες χαράχτηκαν από τον οίκο Thomas De La Rue & Co. Ltd. και η εκτύπωση στον οίκο Ασπιώτη ΕΛΚΑ. Η σειρά αποσύρθηκε τη 1η Ιουλίου 1943.

Η "Ιστορική" σειρά

Οι δύο τύποι των 10 λεπτών και οι διαφορές στην περιγραφή του θέματος:
Αριστερά η λανθασμένη (ΤΥΡΙΝΘΟΣ) και δεξια η σωστή (ΤΙΡΥΝΘΟΣ)


Δεν υπάρχουν σχόλια: